آرام وحشی

پشت بامی در زیرزمین

_

گرفته حسرت دستان تو جهان مرا


بهش حسودیم میشه

احساسی که بهش داشتم…

Designed By Erfan Powered by Bayan