آرام وحشی

پشت بامی در زیرزمین

__

با هیچ کدوم از ادمات کار ندارم

خودت روت میشه تو چشمام نگاه کنی و بگی من این ادمارو گذاشتم تو زندگیت 

روت میشه بگی اینارو من افریدم؟

روت میشه بهم بگی بنده ام! بخوان مرا! 

ببین منو؟ روت میشه تو چشمام نگاه کنی؟ روت میشه؟


Designed By Erfan Powered by Bayan