آرام وحشی

پشت بامی در زیرزمین

__

با هیچ کدوم از ادمات کار ندارم

خودت روت میشه تو چشمام نگاه کنی و بگی من این ادمارو گذاشتم تو زندگیت 

روت میشه بگی اینارو من افریدم؟

روت میشه بهم بگی بنده ام! بخوان مرا! 

ببین منو؟ روت میشه تو چشمام نگاه کنی؟ روت میشه؟


{ های باران!
های جوانه های کوچک سبز!
بدمید بر سایه ی روزهای دور!
های روزهای دور! امید شوید برای آینده!
های بهار! توی زلال چشمه ها غلت بزن و زیر گوشمان نجوا کن که جاری باید بود
های بهار! های سوار بر بال پرستو ها!
بگو که به شقایق ها جان تازه دمیده ای بگو امده ای که جان تازه بگیریم
بگو سبز خواهیم شد...
Designed By Erfan Powered by Bayan