آرام وحشی

پشت بامی در زیرزمین

_

بعد میرسی به جایی که جز خدا کاری از کسی بر نمیاد 

و قهقه به این وضعیتت میخندی

ای گوه سگ تو این زندگی تخمی من

Designed By Erfan Powered by Bayan