آرام وحشی

پشت بامی در زیرزمین

کی بریم باژگاو !!!!!!!!

ای تف بر این ژندگاونی! صدااااام چرا در نمیاد! 

دالی کن لامصب! دالی کن عمو صخی ببینه:|

وای-_- وویی ننه! سامان دیدی بدبخ شدیم:-D؟

Designed By Erfan Powered by Bayan