آرام وحشی

پشت بامی در زیرزمین

کی بریم باژگاو !!!!!!!!

ای تف بر این ژندگاونی! صدااااام چرا در نمیاد! 

دالی کن لامصب! دالی کن عمو صخی ببینه:|

وای-_- وویی ننه! سامان دیدی بدبخ شدیم:-D؟

{ های باران!
های جوانه های کوچک سبز!
بدمید بر سایه ی روزهای دور!
های روزهای دور! امید شوید برای آینده!
های بهار! توی زلال چشمه ها غلت بزن و زیر گوشمان نجوا کن که جاری باید بود
های بهار! های سوار بر بال پرستو ها!
بگو که به شقایق ها جان تازه دمیده ای بگو امده ای که جان تازه بگیریم
بگو سبز خواهیم شد...
Designed By Erfan Powered by Bayan