آرام وحشی

پشت بامی در زیرزمین

چون ایینه پیش تو نشستم:)

به سامان میگم حالا ما که از ذوق خوابمون نمیبره پسر!

لیست ریز به ریز کارامو نوشتم

مسیر برام جدیده خی به ساعتا و مسیرا فکر کردم

هی میگم سااااامان خوابموووون نمیبره که حالااااا 

یه حساب سرانگشتی میکنه

یک ساعت و چهل دقیقه پیاده روی

نزدیک دو ساعت تمرین

شما خوابت میبره عزیزم

بخواب بخواب:)


±به خدا اگه اسلام دست و پامو نبسته بود همهههه تونو مااااااچ میکردم

چرا انقدر خوبید لعنتیا؟

لبخند عمیقی که از لذت بودن با شماهاس

حال خوب داشتنتون

مرسی مرسی مرسی!

حتی میشه خدایی که باهاش قهرم رو بابت بودنتون شکر کنم


Designed By Erfan Powered by Bayan