آرام وحشی

پشت بامی در زیرزمین

پرسش:صخی از جان وبلاگش چه میخواهد؟ پاسخ: ما در جنگیم یک جنگ تمام عیار برای بهتر شدن! وبلاگ تنها چیزیست که تکانمان میدهد تا تلاش کنیم

این پست هم با عنوان زیباش باشه که ستاره ها رو روشن کنه و به سوال دوستان پاسخ بده. 

تو تنها چیزی هستی که منو تکون میدی ارام وحشی! لطفا بازم تکونم بده!،

{
یادت نره باید از زمانت درست استفاده کنی! ما درست وسط فیلم The time هستیم رفیق! زمانت رو بچسب! وگرنه میمیری!
Designed By Erfan Powered by Bayan