آرام وحشی

پشت بامی در زیرزمین

و فکر تموم کردن

انقدر گریه میکنی
که بی رمق و گیج میفتی یه گوشه
Designed By Erfan Powered by Bayan