آرام وحشی

پشت بامی در زیرزمین

و سگ هایی که در خواب هایم میمیرند

دیشب باز خواب دیدم

سگ میترا اینا(!!) از لبه پل پرت میشه پایین. 

از قلاده میکشمش بالا 

بعد هی تکونش میدم

میزنم پشتش

میزنم تو صورتم

میزنم تو سرم 

میمیره…

خفه میشه 

میگم تقصیر منه 

تقصیر منه 

تقصیر منه…


دستام چند وقته میلرزه. دیگه دارن حالمو بهم میزنن

{ های باران!
های جوانه های کوچک سبز!
بدمید بر سایه ی روزهای دور!
های روزهای دور! امید شوید برای آینده!
های بهار! توی زلال چشمه ها غلت بزن و زیر گوشمان نجوا کن که جاری باید بود
های بهار! های سوار بر بال پرستو ها!
بگو که به شقایق ها جان تازه دمیده ای بگو امده ای که جان تازه بگیریم
بگو سبز خواهیم شد...
Designed By Erfan Powered by Bayan