آرام وحشی

پشت بامی در زیرزمین

و خوابش نمیبرد

هیچوقت تمام عکسا و تمام اهنگا و تمام چت ها و تمااااام کسی که براتون تمومی نداره رو پاک نکنید…


Designed By Erfan Powered by Bayan