آرام وحشی

پشت بامی در زیرزمین

همین جارو همین گوشه دنیارو همین دلتنگی و

از این اصرار 

از این سرگیجه ی تب دار

از این احساس حتی از خودت بیزار

از این بیراهه رفتن 

دست بردار 


+دست برداشتیم اقا. تآمام. 

Designed By Erfan Powered by Bayan