آرام وحشی

پشت بامی در زیرزمین

نو تایتل

از بس همیشه تو جمع خانواده سنگ صبور بودم 

دیگه بلد نیستم جلوشون گریه کنم

زنده باد فاکینگ لایف به گا دهنده ی ما

Designed By Erfan Powered by Bayan