آرام وحشی

پشت بامی در زیرزمین

نلی قشنگه

نلی قشنگه 

هر وقت خواستی صحبت کنیم 

فقط لب تر کن 

شماره و ای دی و اینارم که داری

{ جنگجوی من!
قوی باش
Designed By Erfan Powered by Bayan