آرام وحشی

پشت بامی در زیرزمین

نلی قشنگه

نلی قشنگه 

هر وقت خواستی صحبت کنیم 

فقط لب تر کن 

شماره و ای دی و اینارم که داری

Designed By Erfan Powered by Bayan