آرام وحشی

پشت بامی در زیرزمین

نامه ای به خود

سال دیگه همین روزا کنکور داری 

به دیروز فک کن که تیشرت سفید با طرح گربه و پروانه خریدی 

به لباسای کارکنان بیمارستان دامپزشکی 

به اون سگه که دیروز وسط خیابون میدویید و مریض بود 

به اون کبوتره که از رو خط عابر پیاده وسط چهارراه برش داشتی بردیش بیمارستان

تو نمیتونی چیزی جز یه دامپزشک باشی صخی جانم. 

و واقعیت اینه که فقط یه فرصت برای دامپزشک شدنت داری. 

از کرختی و فعالیت های نداشته ات خستم. پاشو بجنگیم برا ارزومون. 

پاشو دختر! [نفس عمیق] 

سال دیگه میام اینجا و عکس پاسخ سازمان سنج رو میذارم:

دامپزشکی_ تهران 

Designed By Erfan Powered by Bayan