آرام وحشی

پشت بامی در زیرزمین

شیون یه بار

سامان:نمیترسی؟

من:مجبور بشم انجامش میدم. 

Designed By Erfan Powered by Bayan