آرام وحشی

پشت بامی در زیرزمین

د چی میخوای از این زندگی؟ پاشو بریم خب!

اینجوری نمیشه سامان

پاشو یه کوله پشتی بردار 

بزنیم بریم. 

حتتتتتتتتتتتی این گوشی و وبلاگ رو هم جا بذار

حتتتتتتتتتتتی یک دونه کتاب هم با خودت نبر

حتتتتتتتتی کتونی های تمرینتم بذار همین جا بمونه

یه کوله بردار، دوتا بطری اب بذار بغلش

باقیش خالی! 

بزنیم بریم پسر… 

د پاشو بریم لعنتی!


±صدای تیک تاک ساعت چه قدر سه و بیست و سه دقیقه صبح رو مغزه!

±شماعم حالتون از همه ی _بلا استثنا_ "همه ی" ادم ها بهم میخوره؟ 

نه بابا! خدا نصیبتون نکنه! 

حالا اینارو ول کن! خدا کجا بود این وسط که نصیب بکنه یا نکنه؟ 


{ های باران!
های جوانه های کوچک سبز!
بدمید بر سایه ی روزهای دور!
های روزهای دور! امید شوید برای آینده!
های بهار! توی زلال چشمه ها غلت بزن و زیر گوشمان نجوا کن که جاری باید بود
های بهار! های سوار بر بال پرستو ها!
بگو که به شقایق ها جان تازه دمیده ای بگو امده ای که جان تازه بگیریم
بگو سبز خواهیم شد...
Designed By Erfan Powered by Bayan