آرام وحشی

پشت بامی در زیرزمین

تا مرز نهنگ

بعضی وقتام هیچ چیز جز بودن عرفان نمیخوام

رفیق؟ بزن بریم.

Designed By Erfan Powered by Bayan