آرام وحشی

پشت بامی در زیرزمین

به باد رفته ایم بر هر چه که وزیده بود قبل از ما

_ سامان؟

_جانم؟

_هیچ میدونی اگه یه کتاب از اتفاقات زندگیم بنویسم هیچکس باورش نمیکنه؟ انقدر عجیب و پر پیچ و خم!

_[نفس عمیق]

_سامان؟

_هوم؟

_هیچ میدونی من خودمم گاهی زندگیمو باور نمیکنم؟

_ ما که راه رفته ایم جانانم…


Designed By Erfan Powered by Bayan