آرام وحشی

پشت بامی در زیرزمین

به باد رفته ایم بر هر چه که وزیده بود قبل از ما

_ سامان؟

_جانم؟

_هیچ میدونی اگه یه کتاب از اتفاقات زندگیم بنویسم هیچکس باورش نمیکنه؟ انقدر عجیب و پر پیچ و خم!

_[نفس عمیق]

_سامان؟

_هوم؟

_هیچ میدونی من خودمم گاهی زندگیمو باور نمیکنم؟

_ ما که راه رفته ایم جانانم…


{ های باران!
های جوانه های کوچک سبز!
بدمید بر سایه ی روزهای دور!
های روزهای دور! امید شوید برای آینده!
های بهار! توی زلال چشمه ها غلت بزن و زیر گوشمان نجوا کن که جاری باید بود
های بهار! های سوار بر بال پرستو ها!
بگو که به شقایق ها جان تازه دمیده ای بگو امده ای که جان تازه بگیریم
بگو سبز خواهیم شد...
Designed By Erfan Powered by Bayan