آرام وحشی

پشت بامی در زیرزمین

بالاخره محبوبیت اجتماعی هم نیازه!

کاش بلد بودم محبوب باشم! 
کاش حتی از یک نفر انتظار داشتم بین تماشاچیا با چشمای قلبی نگاهم کنه! 
کاش اون بلیط نیم بها و هزاران بلیط بیست درصد تخفیفم رو دستم باد نمیکرد! 
نیست! انتظار هیچ حرکتی از جانب هیچکس نیست. 
چه خانواده، چه دوست، چه اشنا. 
میگن ادما وقتی پیر میشن تنها میشن، کنار گذاشته میشن!
نکنه پیر شدیم پسر؟ 

+ یه جوریم اندوه بزرگیه وقتی روی استیج باشی ولی بین یه سالن پر از تماشاچی،هیچکس به خاطر تو نیومده باشه
Designed By Erfan Powered by Bayan