آرام وحشی

پشت بامی در زیرزمین

_باز می ماند_

همین!


بی ربط نوشت:تولد علی سورنا مبارکمون! 
{
یادت نره باید از زمانت درست استفاده کنی! ما درست وسط فیلم The time هستیم رفیق! زمانت رو بچسب! وگرنه میمیری!
Designed By Erfan Powered by Bayan