آرام وحشی

پشت بامی در زیرزمین

HOW?!

کاش یه Free style dancer خفن بودم! 

اونوقت تو نقطه اوج اهنگ، جفت دستامو میذاشتم دور دهنم

بعد داد میزدم:How deep is your love? 

بیست و هفت فروردین شصت و نه

اگه سورنا پیر بشه و دیگه نخونه چی؟ 

فروردین چرا انقدر نزدیکه؟ پسر! علی داره ۲۸ سال رو تموم میکنه ! 


یه یارو بود میگفتن پهلوونه

تا صبح سورنا گوش بدیم بمیریم؟

خلاصه ی کل حال و روزم


I'm kissing your shadow goodbye,
And turning this page for a new life
The war is over, the war is over
سایه ات رو میبوسم و خداحافظى میکنم
و این صفحه از زندگیم رو 
ورق میزنم براى یافتن یک زندگى جدید
جنگ تموم شده، جنگ تمومه...


بشنویم:

کلیک

پوزخند ظریفی روی لب های زخمی اش هست

آهنگ رابطه از بم بند 

و دیگر هیچ. احساس دین،به روزهای زندان بودنش

احساس میکنم از نون شبم واجب تره 

اینکه زندگی نامه بهرام نورایی رو حفظ کنم


۱ ۲ ۳
{ جنگجوی من!
قوی باش
Designed By Erfan Powered by Bayan